تابوی مرگ براثر کرونا شکسته شد ! مردم چرا جدی نگرفته اند !؟

پیک ملت ، سید داریوش حسینی فعال رسانه ای در حوزه بهداشت طی یاداشتی نوشت مردم چرا جدی نگرفته اند* *تابوی مرگ بر اثر کرونا شکسته شد سلامت به عنوان یک شالوده در جامعه تاثیر گذار بوده و نقش آن در جوامع مختلف و در برهه های مختلف زمانی محسوس است. با نگاه به وضعیت