اقدام شایسته هنرمندان تئاتر دهدشت برای مقابله با کرونا ویروس

گروه تئاتر وار از شهرستان کهگیلویه در این روزها با تعطیل شدن سالن های تئاتر با همکاری ورزشکاران باشگاه مارون کهگیلویه با جامعه پزشکی همراه شدند. به گزارش پیک ملت ،  ثارالله آذریتون سرپرست گروه تئاتروار شهرستان کهگیلویه گفت: به همت جوانان شهر سعی کردیم در این ایام حساس در میدان دیگری خود را بسنجیم