۱۵۰ خانوار کهگیلویه وبویراحمد مشمول مستمری بازنشستگی ازصندوق بیمه روستایی هستند

دیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: هم اینک ۱۵۰ خانوار با جمعیتی حدود ۸۰۰ نفر مشمول دریافت مستمری بازنشستگی به میزان حدود ۱۲ میلیون ریال در ماه از این صندوق هستند. عیسی کریمی افزود: همچنین ۷۸ خانوار نیز مشمول دریافت مستمری از کارافتادگی از صندوق بیمه روستاییان و عشایر