بیمه بیکاری برای صاحبان واحدهای تولیدی زلزله زده سی سخت

پیک ملت، برای متولیان کارگاه‌های آسیب دیده زلزله سی سخت تا زمان راه اندازی واحد تولیدی بیمه بیکاری واریز می‌شود. به گزارش پیک ملت ، مدیر کل تامین اجتماعی استان گفت: اگر کارگاه‌هایی در اثر زلزله متحمل خساراتی شده اند، بدون اینکه صاحبانشان به اداره کار مراجعه کنند و منتظر آراء باشند، بیمه بیکاری تا