مراسم تودیع و معارفه مدیر پیشین و سرپرست جدید شبکه بهداشت درمان شهرستان دنا برگزار شد

نماینده دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی استان،گفت: عشق به خدمت رسانی به مردم باید سرلوحه کارها در تمامی بدنه جامعه قرار گیرد و خدمت رسانی صادقانه به مردم موجب عاقبت به خیری در دنیا و آخرت می شود. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد،