زبان گویا و چشم بینای مردم شهر  یاسوج خواهم بود/هرگونه رانتخواری در شورای شهر را با صدای بلند فریاد خواهم زد

  پیک ملت، زیبا خشت زر کاندیدای شورای اسلامی شهر یاسوج در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت شوراها در رشد و توسعه فرهنگی و شهری عنوان کرد: مقوله فرهنگی به عنوان محور اصلی توسعه هر شهر  در شورای شهر به فراموشی سپرده شده و متاسفانه شورای شهر به جولانگاهی برای لابی

شورای شهر محلی برای کار آموزی و هزینه کردن از جیب ملت نیست

محمدفرزامی عضو شورای سردبیری پیک ملت بایدهاونبایدها هدف از تشکیل شوراها، مشارکت دادن مردم محلی در اداره امور خویش است تا افراد نسبت به اداره محل خویش احساس مسئولیت بیشتری پیدا کنند. این نوع مشارکت که از خصوصیات یک جامعه برخوردار از حاکمیت مردمی است سبب پیشرفت و بهبود امور جامعه می گردد. انتخابات شورای