فراخوان فرمانداری بویراحمد: آدرس وشماره شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا

فرمانداری بویراحمد، آدرس و شماره شعب اخذ رای انتخابات مجلس را در حوزه بویراحمد و دنا را  اعلام کرد . به گزارش پیک ملت، فرمانداری بویراحمد، در این فراخوان ضمن اعلام آدس و شماره شعب اخذ رای مردم را نیز به شرکت در انتخابات دعوت کرد: متن فراخوان به شرح زیر است: در اجرای ماده

کد خبر : 2843
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۷:۴۷
فراخوان فرمانداری بویراحمد: آدرس وشماره شعب اخذ رای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا
فرمانداری بویراحمد، آدرس و شماره شعب اخذ رای انتخابات مجلس را در حوزه بویراحمد و دنا را  اعلام کرد .
به گزارش پیک ملت، فرمانداری بویراحمد، در این فراخوان ضمن اعلام آدس و شماره شعب اخذ رای مردم را نیز به شرکت در انتخابات دعوت کرد:
متن فراخوان به شرح زیر است:
در اجرای ماده ۳۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامى و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی آن به اطلاع کلیه کسانی که به استناد ماده ۲۷ قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند می رساند که برای ثبت نام ودریافت برگ رأی در روز جمعه مورخ ۹۸/۱۲/۲از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۸:۰۰ بعد از ظهر با دردست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه ودر انتخابات شرکت کنند.
– مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار شهید رجائى – شرکت آب و
فاضلاب روستایى شهرستان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان سعدی- دبیرستان علامه طباطبائى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله راهنمایی-ساختمان شماره یک راه
و شهرسازی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله ترمینال-ورودی بلوار معلم .
ساختمان خدمات شهری شهرداری(ترمینال ۱۳ آبان قدیم)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی راهنمایى کانون فرهنگى پرورشى کودکان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار شهید رجایی – رجا ۵ – مجتمع
ورزشى کوثر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شهید باهنر – مدرسه راهنمائى
پسرانه شاهد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار بویر احمد خیابان مرکز بهداشت
شهید اشرفى بین فرعى ۸ و ۹ باهنر دبیرستان دخترانه آسیه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۰۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی انتهای بلوار بویراحمد- سازمان مدیریت و
برنامه ریزی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی میدان امام حسین (ع) – هنرستان آیت اله
طالقانى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان جمهوری- هنرستان اقبال لاهوری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محمودآباد سفلى – مدرسه ابتدایی شهید
نوری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار ابوذر-ابوذر ۸-دبیرستان دخترانه
فرزانگان(تیزهوشان)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سالم آباد-روبروی کاشانی ۱۴ -مدرسه
ابتدایی شهید غلامى سالم آباد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان کاشانى ۱۲ – دبیرستان دخترانه
حجت
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سالم آباد – روبرو کاشانى ۹ کاشانى ۱۸
دانشگاه فرهنگیان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان کاشانی ۵ مرکز جهاد دانشگاهی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی ابتدای جاده آبشار – مدرسه راهنمایی
نمونه توحیدی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۱۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان ارم ۲ – دبیرستان حجاب
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار ارم – آموزش و پرورش شهرستان
بویراحمد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان مطهری-جنب خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایرن -اداره کل فنی حرفه ای
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بین شهدای ۷و ۸ -مدرسه راهنمایی کوثر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان دادگستری – پیش دانشگاهى
حضرت زینب(س)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان فردوسى – دبیرستان تیز هوشان
شهید بهشتى
– شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان فردوسى – خیابان هجرت ۲
دبستان ۱۷ شهریور
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان آیت الله طالقانی – هنرستان کار
و دانش دخترانه وحدت
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جنب مصلى – هنرستان امام جعفرصادق
(ع)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار امام خمینی (ره ) – کلینیک شماره ۳
شهید مفتح
– شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۲۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان پاسداران- نبش گلستان ۱۲
بهزیستی شهرستان بویراحمد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوارامام خمینی (ره )-گلستان ۵-مسجد
حضرت ابوالفضل العباس(ع )
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی میدان هفت تیر – مرکز خدمات اورژانس
اجتماعى بهزیستى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی روبروی بیمارستان شهید بهشتی –
هنرستان سمیه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان معلم-روبروی خیابان سردار
جنگل جنوبی-مدرسه شاهد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد ۲۶ – دبستان شهید علی
پور
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد ۱۴ – مدرسه شهید موسوی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شاهد ۱۱ – مدرسه راهنمایی تیزهوشان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار عدل – دبستان فرهنگیان ۲ (آفتاب)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان شاهد ۲- مدرسه غدیر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۳۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان جوانمردان دبیرستان دخترانه غیر
انتقاعى نیایش
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جاده زیر تل- جنب آموزش و پرورش
عشایر- دبیرستان دخترانه مهر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی زیر تل – مدرسه ابتدایی شهید عنبری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلکو-مدرسه ابتدایی شهید سیاوش جو
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی زیر تل نبش امامت ۹ – مدرسه راهنمایی
دخترانه ( تیزهوشان سابق )
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان امامت ۱۶ – مرکز آموزش فنی و
حرفه ای دخترانه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان امامت ۱۹ – مدرسه راهنمایى
شهید مفتح
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک امام حسین (ع ) – مدرسه
راهنمایى حضرت بتول (س )
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک امام حسین(ع) – جنب حسینیه
امام علی(ع) – مرکز فرهنگی هنری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک جهاد -روبروی مجتمع پردیس-
درمانگاه تامین اجتماعی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۴۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهرک جهاد – مدرسه ابتدایی جهادگران
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی تل زالی – مدرسه شهید علمدار کرمی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جنب شرکت گاز – مدرسه شهید افتخاری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان تختی – دبیرستان خواجه نصیر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی خیابان تختی – دبیرستان کمائی مقدم
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی دولت آباد – مدرسه شهید على پور
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد علیا – مدرسه ابتدایى توحید
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد- -روبرو جمعه بازار-بلوار
شهید جعفررواز-سالن ورزشی شهرداری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار کشاورز – مسجد امام موسى کاظم
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد سفلى – مدرسه ابتدایى شهید
هاشمى نژاد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۵۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی روبروی آموزشکده دخترانه فنی و حرفه
ای – دبستان شهید دهرابپور
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شرف آباد-حسینیه امام حسن مجتبى(ع)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی فلکه جهاداداره منابع طبیعى و آبخیز داری
شهرستان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بنسنجان – مسجد حضرت امیرالمومنین
(ع )
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۳ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی فرمانداری -دفتر امام جمعه-بیمارستان
شهید جلیل –استانداری–بیمارستان شهیدرجایى -صداوسیما–بیمارستانهای امام سجاد(ع)، شهدای گمنام و شهید
بهشتى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۴ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی ورودی شهرک امام على(ع)-مدرسه کوثر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی انتهای شهرک امام حسین (ع)- خیابان
شهید جعفری-مجتمع غیردولتى پارسا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی بلوار قرنى -روبروی مرکز بهداشت استان
– هنرستان کار و دانش امام محمد باقر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی دفترنماینده ولی فقیه – سپاه منطقه –
سپاه ناحیه- ناحیه انتظامی –مراکز نیروی انتظامى- کلانتری ۱۱ و ۱۲
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۸ واقع در روستای دهنو به نشانی روستاهای دهنو- محمود آباد علیا-سیب مداب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۶۹ واقع در روستای به نشانی روستاهای چشمه چنار یاسوج – عباسعلی خانی -مورگاه-
امام زاده محمد-
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۰ واقع در روستای به نشانی روستاهای پوزه سفید- احمد قلندری- خنگ- دهنو-
زردخانى- تل خالى- حسین خانى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۱ واقع در روستای به نشانی روستاهای منصورخانى- حمزه خانى- غضنفرخانى-
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۲ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مهریان- مسجد امام زاده حسن
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۳ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مهریان- دبیرستان دخترانه ثارالله
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۴ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج-روستای مهریان- حسینیه ابوالفضل
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۵ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار -دانشگاه جامع علمی
کاربردی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۶ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار دبیرستان مولوی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۷ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای بلهزار- مدرسه شهید اسفندیاری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۸ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید بارانی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۷۹ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – خیابان شهید باهنر –
مدرسه شهید پرهیزگار
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۰ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید هدایتى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۱ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – شهرداری مادوان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۲ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی شهر مادوان – مدرسه شهید صدیقی نژاد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۳ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان – روبروی شهردری خیابان شهید
بارانى – مسجد امام حسن (ع )
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۴ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان -بعد از کارخانه شهد ناب- خیابان
ولیعصر(عج)-مسجد النبى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۵ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان – خیابان اصلى – خیابان شهید
فهمیده – سمت راست – مسجد حضرت ابوالفضل
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۶ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مدرسه ابوریحان
بیرونى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۷ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مدرسه ابتدایی
سیدالشهداء
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۸ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای مادوان سفلی- مسجد سید
الشهداء (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۸۹ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای گوشه امامزاده قاسم- خیابان امام
رضا (ع)-مدرسه ابتدایى شهدای گوشه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۰ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای حبیب آباد مزدک -مدرسه ابتدایی
شهید رضایی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۱ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای ده کهنه مزدک-مسجد علی ابن
ابیطالب(ع)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۲ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستاهای دین تل مزدک – ده آقا شفیع
مزدک – مدرسه شهید پناهنده (ده اقا شفیع)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۳ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای قلعه سرخى روستای گنجه ای
کهنه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۴ واقع در روستای حومه یاسوج- روستای گنجه ای بزرگ- به نشانی حومه یاسوج-
روستای گنجه ای بزرگ- دبستان شهید رخشار
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۵ واقع در روستای تنگ سریز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای تنگ سریز- اسلام
آباد-شهید آباد تنگ سریز -محمد آباد و حیدر آباد تنگ سریز
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۶ واقع در روستای به نشانی روستای ده برافتاب- حسینیه شهدای ده برافتاب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۷ واقع در روستای جدول غوره به نشانی روستاهای جدول غوره مختار- جدول غوره
مهریان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۸ واقع در روستای کالوس به نشانی روستاهای کالوس سفلى- تولگهى- دوآب کالوس
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۰۹۹ واقع در روستای کالوس به نشانی کارخانه فولاد روستاهای سردشت – کالوس علیا –
کالوس مرکزی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۰ واقع در روستای فیروز آباد به نشانی روستاهای چشمه انجیری فیروزآباد- سرتنگ
فیروزآباد- دره گرو فیروزآباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۱ واقع در روستای ده بزرگ فیروز آباد به نشانی روستاهای ده بزرگ فیروزآباد- چشمه
خانی فیروزاباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۲ واقع در روستای حسین آباد مختار به نشانی روستاهای حسین آباد مختار- یوسف آباد
مختار
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۳ واقع در روستای زردک به نشانی روستاهای زردک-امام زاده مختار-خادم اباد-داوود
اباد مختار-اسلام اباد-شهرک صنعتی فرودگاه و توابع
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۴ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج-روستای چنارستان سفلی-مدرسه شهید
نورمحمد نوریان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۵ واقع در روستای چنارستان به نشانی حومه یاسوج- روستاهای چنارستان وسطی-
چنارستان علیا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۶ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای على آباد-مدرسه مردانی علی آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۷ واقع در روستای مازه خریده به نشانی حومه یاسوج- روستاهای کرد لاغری- مازه
خریده- پنبه زاری
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۸ واقع در روستای کریم آباد به نشانی حومه یاسوج- روستاهای بازرنگ- کریم آباد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۰۹ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای خلف آباد-مدرسه ابتدایی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۰ واقع در روستای موردراز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای موردراز علیا- موردراز
وسطی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۱ واقع در روستای موردراز به نشانی حومه یاسوج- روستاهای موردراز رهبر- موردراز
سفلی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۲ واقع در روستای نره گاه مشایخ به نشانی حومه یاسوج- روستاهای نره گاه مشایخ –
قوام آباد علیا-محمد آباد آشور پاشور
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۳ واقع در روستای حومه یاسوج- روستای جدول غوره-روستای نره گاه مرکزی- به
نشانی حومه یاسوج- روستای جدول غوره-روستای نره گاه مرکزی (دبیرستان شهید جعفر رواز)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۴ واقع در روستای کهوا به نشانی زندان مرکزی-کانون اصلاح و تربیت-پادگان
اموزشی امام جعفر صادق(ع)-تیپ ۴۸ فتح -کهوا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۵ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی کارخانه قند – دبیرستان دخترانه مهدیه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبرآباد – مسجد سیدشهداء(ع)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبرآباد – جاده نقاره خانه – کمیته
امداد امام خمینی (ره) شهرستان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی اکبر آباد – جاده قدیم نقاره خانه – اکبر
آباد قدیم – دبستان شهید عزیزی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۱۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی نجف آباد – مدرسه شهید جهان آرا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۰ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی نجف آباد – مسجد فاطمه زهرا (س)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۱ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی جاده سروک – پیرچوپان ۶-مدرسه
راهنمایی سمیه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۲ واقع در روستای سروک به نشانی حومه یاسوج- روستای سروک- حسینیه صاحب
الزمان (عج)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۳ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج -روستای سروک -مدرسه شهید عباسی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۴ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- شهرک ولایت-مجتمع آموزشی شهید
باکری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۵ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای تل خسرو- مرکز بهداشت
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۶ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای تل خسرو -پلیس راه قدیم یاسوج
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۷ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه- مدرسه دخترانه حکمت
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۸ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه -مدرسه ابتدایی شهید
بهشتی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۲۹ واقع در روستای به نشانی حومه یاسوج- روستای سرآبتاوه- دبیرستان ولی عصر
(عج)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۰ واقع در روستای به نشانی روستای سرآبتاوه- مسجد امام حسن مجتبى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۱ واقع در روستای پریکدان به نشانی روستاهای پریکدان – آبریزک – شهرک صنعتى
سرآبتاوه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۲ واقع در روستای گنجگان به نشانی روستاهای گنجگان علیا – سفلی – چشمه پهن
– ستنگون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۳ واقع در روستای گردو کنگک به نشانی روستاهای گردو کنگگ- چشمه چنار –
مهراب آباد-اسلام آباد – الله آباد -جهانگیر آباد-دره ماهینى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۴ واقع در روستای تنگ سرخ به نشانی روستاهای تنگ سرخ-تنگ خشک -تنگ
مشکان – سر تنگ
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۵ واقع در روستای قلات -وزگ به نشانی روستاهای قلات مرکزی-قلات برآفتاب-
رضاآباد-دلى على پناه بیگى-وزگ
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۶ واقع در روستای حسن آباد تبرقو به نشانی روستاهای حسن آباد تبرقو- چشمه
تبرقو- جونک- طاوه بادام
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۷ واقع در روستای قنات به نشانی روستاهای قنات- تل- دپوت- آب چنارو- آب
گردو- آب دره- پیروزگ
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۸ واقع در روستای امیر آباد دشتروم به نشانی روستاهای امیرآباد دشتروم (سفلی-
وسطی- علیا)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۳۹ واقع در روستای برد خیاری به نشانی روستاهای دولت آباد-برد خیاری- چشمه
تاگى- چشمه بلوطک- چشمه سرخ- چشمه رقات- چاه پازنان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۰ واقع در روستای منصور آباد سراب خمزان به نشانی روستای منصورآباد سراب
خمزان- مسجد و حسینیه ی انصار الحسین(ع)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۱ واقع در روستای مورصفا به نشانی روستاهای ، مورصفا – گر کلاغ نشین امیرآباد-
تلخدان بزرگ امیرآباد(مدرسه ابتدایى شهید رجایى)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۲ واقع در روستای به نشانی روستای حسین آباد علیا دشتروم-دبیرستان دخترانه بعثت
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۳ واقع در روستای جهان آباد به نشانی روستاهای جهان آباد سفلى- جهان آباد
مرکزی- چشمه نباتى و توابع
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۴ واقع در روستای جهان آباد به نشانی روستاهای جهان آباد برآفتاب- چات باریک-
چشمه سیدی- گل زردی و توابع
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۵ واقع در روستای چال بنیو به نشانی روستاهای چال بنیو دشتروم- چشمه پهن
دشتروم – چشمه سیدی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۶ واقع در روستای به نشانی روستای تنگاری- مدرسه راهنمایى شهید جوکار
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۷ واقع در روستای به نشانی روستای تنگاری- جنب مسجد تنگاری حسینیه تنگاری
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۸ واقع در روستای دلى بجک به نشانی دلى بجک – عسکر آباد دلى بجک – اسکان
عشایر دلى بجک – دوراهى سپیدار- سرگڃینه- بردکر- روستاهای پوزه تنگاری- کارخانه سیمان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۴۹ واقع در روستای مورگاه به نشانی روستاهای کوشک سفلى -آب سفید-سادات آباد-
گاو برگ- باگوشى _رستورانها– مله جى و توابع
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۰ واقع در روستای به نشانی روستای کوشک علیا-مدرسه راهنمایی شهدای کوشک
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۱ واقع در روستای کوه پهن به نشانی روستاهای کوه پهن- زیر رشک- راجونه کاری-
دلى- نرگسى- زیر کمر- تمنک ها- دوروه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۲ واقع در روستای گور آب به نشانی روستاهای گور آب – کون سرخو – سیار عبدالهى
نسه الله داد- نسه سفلى-نسه محمدطاهر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۳ واقع در روستای تکاب به نشانی روستاهای تنگاب- بلوطک سپیدار- گود تاگ –
بیدبرزه- بید میدان- وحدت آباد- خمینى آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۴ واقع در روستای اسلام آباد سپیدار به نشانی رروستاهای اسلام آباد- باجولى-
بردقلنگ- سرکورکى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۵ واقع در روستای پازنان به نشانی روستاهای پازنان- تل سید فخر احمد- چات بادهوا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۶ واقع در روستای به نشانی روستای سپیدار مرکزی- مدرسه ابتدایى
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۷ واقع در روستای به نشانی روستای سپیدار مرکزی- مسجد نعمت آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۸ واقع در روستای پاتاوه به نشانی روستاهای پاتاوه- وزگستان- دره کى على خانى-
دره کى صالحى- بونه دم سپیدار- دم سپیدار
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۵۹ واقع در روستای سیوکى به نشانی روستاهای تنگ تاگ (امیر شیرخان )- سیوکى
جلیل
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۰ واقع در روستای بنستان به نشانی روستاهای بنستان-برد پهن- قاسم آباد- باقر آباد-
سرتیپ آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۱ واقع در روستای باغڃه جلیل به نشانی روستاهای باغڃه جلیل- سرمازه- اسلام
آباد- تل باغ- دروهان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۲ واقع در روستای امیر آباد سواره به نشانی روستاهای امیرآباد-سواره- خشکدان-
گزلى- مله باریک
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۳ واقع در روستای تنگ آب شور به نشانی روستاهای تنگ آبشور- ده شیخ دیلگون
(سید محمد سید عیسى)- دره ماری
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۴ واقع در روستای چشمه محمدباقر به نشانی روستاهای چشمه محمد باقر- کلگه-
چیتاوه- دره خانى پراشکفت
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۵ واقع در روستای ده بزرگ پراشکفت به نشانی روستاهای تل بن- چال کوب- ده
مرادی- ده بزرگ پراشکفت
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۶ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۷ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۸ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی سیار آماده مستقر در فرمانداری
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۶۹ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی شهر یاسوج ونجف آباد.منازل مسکن مهر.
دبستان شهیدان تقى زاده
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۷۰ واقع در شهر شهر مادوان منطقه به نشانی مادوان علیا-خ سید الشهدا-دبیرستان امید
آینده
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۷۱ واقع در روستای تلخسرو به نشانی حومه یاسوج-روستای تلخسرو-دبستان ام البنین
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۰۰۱۷۲ واقع در شهر شهر یاسوج منطقه به نشانی محله ی ترمینال -خیابا شهید یزدان پناه
-دبستان پسرانه شاهد
– حوزه فرعی دنا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۱ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سی سخت امام زاده سید محمد (ع)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۲ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت -مدرسه راهنمایى
حضرت زینب(س)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۳ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – مسجد حضرت ولى
عصر(عج)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۴ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – پژوهشسرای قدیم
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۵ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت – مدرسه ابتدایى دانش
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۶ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت مسجد النبى (ص)قلعه
مرکزی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۷ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی سى سخت- محله های عباس آباد-
حسین آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۸ واقع در شهر شهر سى سخت منطقه به نشانی فرمانداری-دفتر امام جمعه-نیروی
انتظامى-دادگستری-سپاه -مسکن مهر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۰۹ واقع در روستای دهنو سرمور کوخدان به نشانی دهنو -سرمور-کوخدان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۰ واقع در روستای اقبال آباد-على آباد-بیاره به نشانی اقبال آباد – على آباد -بیاره
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۱ واقع در روستای امیرآباد-حسن آباد-کل کل عباس آباد به نشانی امیرآباد-حسن
آباد-کل کل عباس آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۲ واقع در روستای اسلام آباد-کریک مرکزی به نشانی اسلام آباد-کریک مرکزی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۳ واقع در روستای على آباد-معصوم آباد به نشانی على آباد-معصوم آباد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۴ واقع در روستای دارشاهى به نشانی دارشاهى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۵ واقع در روستای تل گاه-دره چنار-اسلام آباد-خمینى آباد به نشانی تل گاه-دره
چنار-اسلام آباد-خمینى آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۶ واقع در روستای گندیخوری علیا-وسطى-سفلى به نشانی گندیخوری علیا-وسطى-
سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۷ واقع در روستای نده-گاوداری-سرتنگ توتنده-تنگسدان به نشانی نده-گاوداری-
سرتنگ توتنده-تنگسدان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۸ واقع در روستای توتنده به نشانی توتنده- مدرسه راهنمایى ا مام خمینى (ره)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۰۰۰۱۹ واقع در روستای توتنده به نشانی توتنده-سالن ورزشى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۲۰ واقع در روستای کره علیا-کره کرمى به نشانی کره علیا-کره کرمى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۲۱ واقع در روستای سرآسیاب-جاتو-کره سفلى به نشانی سرآسیاب-جاتو-کره سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۲۲ واقع در روستای احمد آباد-گورگنجو-سمرون به نشانی احمد آباد-گورگنجو-سمرون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۰۰۰۲۳ واقع در روستای تنگ پوتک-پى آبزار به نشانی تنگ پوتک-پى آبزار
– حوزه فرعی مارگون
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۱ واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.خیابان شهید رجایى جنب سالن
ورزشى دبیرستان الزهرا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۲ واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.میدان مرکزی مدرسه ابتدایى
اندیشه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۳ واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.خیابان ابن سینا دبیرستان شهید
باهنر
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۴ واقع در شهر شهر مارگون منطقه به نشانی مارگون.دم مارگون مدرسه راهنمایى امام
على
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۵ واقع در روستای بى بى خاتون و حومه به نشانی بى بى خاتون /شهنک / چشمه
جیوری / کارخانه سیمان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۶ واقع در روستای قلعه سقاوه وحومه به نشانی روستای قلعه سقاوه/شیرینى
سقاوه/گرداب/ده عزیز/ده بردل/دره خونبازی/وردسیسه/پوزه سفید/ دوآب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۷ واقع در روستای پوزه تیزاب وحومه به نشانی پوزه تیزاب/آبید/ده برآفتاب/ده میر
قمصور/ سرکورکى دلیرچ/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۸ واقع در روستای دلیرچ سفلى وحومه به نشانی دلیرچ سفلى(محمید آباد)/ ده
چل/کلگه دلیرچ/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۰۹ واقع در روستای سرچال وحومه به نشانی سرچال/بیلوخر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۰ واقع در روستای آبسردان علیا وحومه به نشانی آبسردان علیاء /آبسردان سفلى
/چشمه لیشه/سرتنگ جوکار/دهنو/نخجیر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۱ واقع در روستای روستای له ملایى سفلى و علیا وحومه به نشانی روستای له ملایى
علیاء وسفلى/کل ملایى/ده شهید تاوسه/تلخدان جوکار/دره چپى/امیر آباد چهارمورون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۲ واقع در روستای بونه بن وحومه به نشانی بونه بن وحومه/برج جوکار/میان دره /نسه
جوکار/گل اسپید/ لما/ گنج بسیار/پاچات/ تنگریس
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۳ واقع در روستای درابری وحومه به نشانی داربری/ چهار انجک/ برج بهمن/ دره بید
جوکار/ دالون/ چربیون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۴ واقع در روستای روستای رون به نشانی روستای رون/ سرداب رون/ زرنگلى
رون/تلخزار سفلى/تلخزار علیاء/ دره جوجق/ تنگ خشک کلایه رون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۵ واقع در روستای روستای برآفتاب به نشانی برآفتاب/ سیلاب/گوهر مرده/ کلاغ
خورده/ خرم راه/ سور زین/سرگری/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۶ واقع در روستای شاهزاده غالب به نشانی شاهزاده غالب/کلوار/ آبگل/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۷ واقع در روستای بورک وحومه به نشانی بورک علیاء/ بورک سفلى/
عدور/کبوتران/لیر/سه چاه/پنبه کار/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۸ واقع در روستای جوبریز وحومه به نشانی جوبریز/گردنه چهارمورون/تمداری/چهار
مورون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۱۹ واقع در روستای شهنیز وحومه به نشانی شهنیز/چشمه گلى/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۰ واقع در روستای روستای ده بهاره دلى تنگو وحومه به نشانی ده بهاره دلى تنگو/ دلى
تنگو/ دوبند شهنیز/ تاکسیسه علیاء وسفلى/ شیخ سرکه / مله بیا بانه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۱ واقع در روستای سرتنگ جوبریز به نشانی سرتنگ جوبریز/هفت چشمه/ تلخاری دلى
گردو/ دلى گردو علیاء وسفلى/ ده سیب دلى گردو
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۲ واقع در روستای مورزرد وحومه به نشانی دم برم وپشت برم/اشکفت قاطری/ نصر
آباد/ دره بید/ کته زار/ پس چات/ دوبند داربری/ داربری محمد حسین / تنگ سیب/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۳ واقع در روستای بردل جفنه وحومه به نشانی بردل جفته /چال روغنى/ چهار تل/ آب
بلوط/ شرنگ رنگ/مور قندی/ انجمه/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۴ واقع در روستای کولند وحومه به نشانی کولند/ باغ انجیرک/ لال/شهرون/ دو تو/
گشو/کول ارزن/قبا سوخته/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۵ واقع در روستای مور غم وحومه به نشانی مورغم/ لعل مینا/ زیتون علیاء وسفلى/
کیمه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۶ واقع در روستای بر پهن وحومه به نشانی برد پهن/ چال باغڃه وتوابع
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۷ واقع در روستای موشمى سفلى وحومه به نشانی /روستای قلعه بنى وحومه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۸ واقع در روستای موشمى وسطى وحومه به نشانی موشمى وسطى/آبیدک/ بنه دراز
موشمى/
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۲۹ واقع در روستای موشمى علیاء وحومه به نشانی موشمى علیاء / کاهدونکى/ له فراخ/
بهسون/ گود تلخدان/گله خور/ مله خویش
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۳۰ واقع در روستای دره صحه وحومه به نشانی دره صحه/ ابرش/ سرتنگ زیرنا/ پوله /
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۳۱ واقع در روستای زیرنا به نشانی زیرنا/ بالرود وحومه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۱۰۰۳۲ واقع در روستای چاهن به نشانی /چاهن وحومه
– حوزه فرعی لوداب
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۱ واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشانی شهر گراب -هنرستان امام خمینی
(ره)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۲ واقع در روستای حیدر آباد سفلی به نشانی روستای نصر آباد – حیدر آباد سفلی-دو
دره – چنارس
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۳ واقع در روستای حیدر آباد علیا به نشانی روستای طولدان – اسلام آباد -گردگان-
حیدر آباد علیاو حومه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۴ واقع در روستای آبسردان ها به نشانی آبسردانها-آبکاسه-کبونه -آباده
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۵ واقع در شهر شهر گراب سفلى منطقه به نشانی محله آبڃندار، محله تل دراز
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۶ واقع در روستای دربیدها به نشانی دره بیدها -ده ولى-فتح اله آباد- دره دراز -صفر
آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۷ واقع در روستای نسه کوه ویسی به نشانی نسه کوه ویسی-نسه کوه على-دم رود آب
بهاره-آب بهاره
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۸ واقع در روستای ظفرآباد به نشانی آبدروشه-ده جمشید-ظفرآباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۰۹ واقع در روستای چال شاهین به نشانی چال شاهین -خیار کال -سیسه دان-شش
برد-چال سوخته -دوسیری وتوابع
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۰ واقع در روستای له فراخ به نشانی له خرسى نامداران – چشمه پوتى-له فراخ-بهاره
نامداران-افضل آباد-چشمه لیرو-ده خل وحومه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۱ واقع در روستای تهلیون به نشانی تهلیون-طوف فاضل-دره تى تهلیون-برآفتاب
تهلیون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۲ واقع در روستای بلوط بلند به نشانی بلوط بلند-تنگ آلک-تنگ کلاجیکى-چشمه
جفته
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۳ واقع در روستای پاتاوه به نشانی پاتاوه گلال _اشکفت سفلى-ده آغا خان-دهنو-
تنگ زرد-پاچات-دروهان-نای کمین-ده نسه مذکور
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۴ واقع در روستای آبڃندار سفلى به نشانی آبڃندار سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۵ واقع در روستای شهدالیها به نشانی شهدالیها-بنار شهدالى-زیرتوت-پشت توت-
شبدرو
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۶ واقع در روستای پستوک به نشانی پستوک-تل آب سفید-ده سم-موردک-ساسرگون
-‘گراب کایاری-مورتوت
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۷ واقع در روستای دهنو به نشانی -دهنو -گرگیون- -دل آوری -لیرسوخته -ده
خانویس-میان لوداب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۸ واقع در روستای شهرک شهید پور شریف به نشانی گوزنان– آبڃندار گوزنان—
-شهرک شهید پور شریف
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۱۹ واقع در روستای ابلمی به نشانی آبلمى-نرگسى-اسلام آباد آبلمى–سیلارستان
علیا-سیلارستان سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۰ واقع در روستای زیزی به نشانی چشمه جیوری- تنگ تلخاب-زیرنسه -کره دون-
تنگ بوستان- -برآفتاب عزیزی-تنگ رود عزیزی-عزیزی-وحومه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۱ واقع در روستای تنگ پیواره به نشانی تنگ پیواره-نسه آزادی-ده ولى خان –
آبگرمک-قلندری- تک سیاه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۲ واقع در روستای مورنا به نشانی مورنا – کمک ها -دره دزدان-گاودانه-اشکفت سیاه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۳ واقع در روستای آبمورد به نشانی هود–وحدت ده سوخته –ده چل -آبمورد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۴ واقع در روستای دره گرو به نشانی دره گرو -چنگ -دره بنگرو -سرگردنگاه –
گردنگاه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۵ واقع در روستای انارک به نشانی -نده چفتاب –چفتاب-گردنتل- -اسکندری –
سربرم آبلون-آبلون- -انارک- برمیون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۲۰۰۲۶ واقع در روستای آبمورد تنگ یار به نشانی دول شیرین-آبمورد تنگیار-فاریابک-
کلمک-چهل دختران-لیراوک-مله تله-پاچات دلى-ده چل دلى تا
– حوزه فرعی کبگیان
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۱ واقع در شهر شهر چیتاب منطقه به نشانی ساختمان نمایندگی آموزش و پرورش
بخش
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۲ واقع در شهر شهر چیتاب منطقه به نشانی مدرسه ابتدایی شهید نوربخش چیتاب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۳ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى نظر آباد – پاسگاه انتظامى – مدرسه شهید
رست بلوط کاروان – احمد آباد – مدرسه راهنمایی شهید پایدار نقارخانه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۴ واقع در روستای به نشانی ده شهیددلى بجک – ده نجار – دلى بجک شیخ ها –
کرکرمرغى – مدرسه ابتدایى مصطفى خمینى موگر – مدرسه ابتدایى شهید فرهمند موگر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۵ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایی شهید جعفری لیشکان – محمد آباد(دهنو)
صالحان -مدرسه ابتدایی شهیدآزاد وار صالحان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۶ واقع در روستای به نشانی لیراب گردوه – مدرسه ابتدایى شهید طاهری بطاری –
مسجد روستای شهدای گردوه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۷ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایی شهید پاشی راهمالی – مدرسه ابتدایى
شهید دادشاهی دروهان
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۸ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى چم سوخته – مدرسه ابتدایى محمد آباد
(وغمى)
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۰۹ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى چشمه به – مدرسه چشمه سیب – مدرسه
چشمه قنات – له دراز شهدا – چشمه وزگى – خانه بهداشت ولى آباد دلى خمسیر
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۰ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى میر غضب – مدرسه ابتدایى کلگه جلیل –
چشمه چنار – دره گودرزی -مدرسه ابتدایى هرمز پور مرد خدا
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۱ واقع در روستای به نشانی سیلارستان – امیر آباد -جوزار
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۲ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى جونک – روستای باغ تیلکان – مدرسه
ابتدایى باد هوا – روستای هفت چشمه – مدرسه راهنمایی شهید افشار هادی آباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۳ واقع در روستای به نشانی یورد خاکی – گاو خوس- سر قنات – گندمکش –
مدرسه ابتدایى چشمه دزدک علیا وسفلى- مدرسه ابتدایى على کرمى – مدرسه ابتدایى ده بر آفتاب
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۴ واقع در روستای به نشانی زنگوای سفلى – زنگوای علیا – مدرسه ابتدایی میان
تنگان (کبگیون)
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۵ واقع در روستای به نشانی مدرسه راهنمایى شهدای ساران
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۶ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى بونه ریزک – ده مذکور(میان چنار) – آران
چنار – سالارآباد چنار – پاسگاه انتظامى چنار – مدرسه ابتدایى قلعه عزیزی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۷ واقع در روستای به نشانی قلعه کهنه – مدرسه ابتدایى سرقنات چنار- مدرسه
ابتدایى سرچنار- مدرسه ابتدایى دره گرم
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۸ واقع در روستای به نشانی مدرسه چال دال – نادرآباد – دم تنگ باوری – روستای
باوری – تل زردی – مدرسه شهید واصفى کرکرزار
شعبه سیار شماره ۳۲۱۱۳۰۰۱۹ واقع در روستای به نشانی آب زالو (سفلى-علیا-وسطى) – آبگرمک (سفلى-علیا-
وسطى) – مدرسه ابتدایى بهزادی – مدرسه صدیقى مورسبز
– حوزه فرعی پاتاوه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۱ واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه هجرت پاتاوه
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۲ واقع در روستای به نشانی مدرسه راهنمایى دخترانه معرفت روستای تمنک علیا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۳ واقع در روستای به نشانی دبیرستان شهید رجایى روستای تمنک
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۴ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای بن زردسفلی
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۵ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای ده شیخ
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۶ واقع در روستای به نشانی چناربرم سفلى – مدرسه ابتدایى شهید پروازی روستای
چنار برم علیا
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۷ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای میمند
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۸ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای بهرام بیگى علیا سمندی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۰۹ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده برائى، سرتنگ تمنک،
شرکت گاز و شترخون
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۰ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای چشمه ریزک ،ده سیرون، ده
میرخدایار، گل سرخ، ده درویشان، ده علمدار، ده فرهاد طاهری، چشمه دوغى و تنگ ارزن
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۱ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده برآفتاب، مهدی آباد، ماشک
کار، پل آبزا و دهگاه جلاله
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۲ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای مازه کز و منج و دشت بز
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۳ واقع در روستای به نشانی مدرسه ابتدایى روستای ده پایین ودرب کلات
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۴ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای بنوا ، پشت چاه ، گل چهرآباد و
سر تل دینگو
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۵ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای پرشکفت ،دوراه غماشکه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۶ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سرسور ، کله گه و دزدک علیا
و سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۷ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سرتنگ حمید آباد، دوراه، چقه
سرخ، ده میرزا، پس بایار و دره بنیاب بهرام بیگی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۸ واقع در روستای به نشانی روستاهای ، کهله حمام، چشمه میرحسنی و رودشتی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۱۹ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای احمد غریب، چم عربى و
حمیدآباد
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۰ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای پى زرد و کلگه بهرام بیگى و
میرزاعلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۱ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای ده شیرین، بادنگان علیا و
بادنگان سفلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۲ واقع در روستای به نشانی روستای مظفری – مدرسه ابتدایى روستای بن زردعلیا
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۳ واقع در روستای به نشانی چاتکوه، قنات سفلى و علیا و میرزاقلى
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۴ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای لماگون، لما سفلی و لما علیا
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۵ واقع در روستای به نشانی کت سیاه، خرسان و دشتک میمند
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۶ واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه شهید باهنر پاتاوه
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۷ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای آب سپاه و دشت رز
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۸ واقع در شهر شهر پاتاوه منطقه به نشانی مدرسه طالقانی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۲۹ واقع در روستای به نشانی روستای گزدون – مدرسه ابتدایى روستای باگ
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۰ واقع در روستای به نشانی شرکت گاز – مدرسه ابتدایى روستای تنگ رواق
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۱ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای لهسواره ، شهید دلروز بیژگن
شعبه ثابت شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۲ واقع در روستای بنستان به نشانی مسجد صاحب الزمان (عج) روستای بنستان
سادات محمودی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۳ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای سینه نمک ،چال بادام و کتا
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۴ واقع در روستای به نشانی مدارس ابتدایى روستاهای گودلان ، مرغ چنار ، کتک ،
دره شور ، گروزه و شهرک علوی
شعبه سیار شماره ۳۲۱۳۱۰۰۳۵ واقع در روستای روستای خونگاه و سرتنگ رواق به نشانی مدرسه ابتدایى روستاهای
خونگاه و سرتنگ رواق
شرایط انتخاب کنندگان
ماده ۲۷ – انتخاب کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند .
-۱ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
– ۲ هجده سال تمام .
– ۳ عاقل بودن .
جرایم و تخلفات
ماده ۶۶ – علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود .
– ۱ خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای ، توزیع اقلام و
لوازمی که برای دریافت کننده جنبه ی انتفاعی داشته باشد و همڃنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص،
اماکن عمومی و مذهبی و هیات ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات.
– ۲ رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
– ۳ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
-۴ رأی دادن با شناسنامه جعلی
-۵ رأی دادن با شناسنامه دیگری
– ۶ رأی دادن بیش از یک بار
– ۷ توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذرأی
– ۸ اخلال در امر انتخابات
– ۹ کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها
– ۱۰ تقلب در رأی گیری و شمارش آراء
– ۱۱ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات
– ۱۲ توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه ی رأی از طرف اعضای شعبه اخذرأی و ناظرین و بازرسان
– ۱۳ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و
صورت جلسات و تلکس و تلفنگرامها و تلگرافها
– ۱۴ بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق های رأی بدون مجوز قانونی
– ۱۵ جابه جایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی
– ۱۶ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذرأی با اسلحه یا بدون اسلحه در
امر انتخابات
– ۱۷ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی
– ۱۸ انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذرأی باشد
از قبیل خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذرأی به غیر از محل آگهی
شده
قسمتی از مجازات ها و مقررات جزایی مربوط به فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
۷)و( ۸)ماده ۶۶ قانون ) ،(۶) ،(۵) ،(۴) ،(۳) ،(۲) ،( ماده ۷۵ – مجازات مرتکبین جرایم وتخلفات مقرر در بندهای( ۱
(۵/۰۰۰/ ۱)تا پنج میلیون ( ۰۰۰ /۰۰۰/ انتخابات مجلس شورای اسلامی تاسه ماه حبس یایک میلیون( ۰۰۰
ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی می باشد.
۱۵ ) و( ۱۸ )ماده )،(۱۴) ،(۱۳) ،(۱۲) ،(۱۱) ،(۱۰) ،( ماده ۷۶ – مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای ( ۹
۳)تا پانزده میلیون /۰۰۰/ ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ازشش ماه تادو سال حبس یا سه میلیون( ۰۰۰
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ )ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال )
محرومیت از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارتی و شعب اخذرأی می باشد .
ماده ۷۷ – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعم از مباشر
و یا معاون و یا تحریک کننده در صورتی که محاربه صدق نکند طبق ماده ( ۶۱۷ ) قانون مجازات اسلامی ۶ ماه تا
دو سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق میباشد.
ماده ۷۸ – مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر
مجازات ۶ ماه تا دو سال حبس مندرج در ماده ( ۵۵۵ ) قانون مجازات اسلامی ، دوازده سال محرومیت از عضویت
در هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذرأی می باشد .
نام و امضای اعضای هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه
ردیف نام و نامخانوادگی/سمت۱ شاهرخ کناری فرماندار
۲ سیدعلی ملکحسینیدادستان
۳ علی نقی عباسی رئیس اداره ثبتاحوال
۴ کرامت نامجو معتمد اصلی
۵ حبیب الله جهانبینمعتمد اصلی
۶ غلامرضا حسنزادهمعتمد اصلی
۷ مذکور ساداتفرجی معتمداصلی
۸ البرز اعتمادزاده معتمد اصلی
۹ ضرغام خلقی پور معتمد اصلی
۱۰ سیدمرتضیرمضانی مهریانمعتمد اصلی
۱۱ صفدر محمدیحمیدآبادمعتمد اصلینام و امضای اعضای هیأت نظارت
ردیف نام و نام خانوادگی
۱ حداد لهراسبی رئیس هیات نظارت
۲ آرمان بیگلری عضو
۳ مجتبی شریعتی عضو

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.